infoKom meer te weten over het klooster en cohousing

Inschrijving sociale huur

 

’t Klooster is een project van sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen. In dit sociaal huurproject zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning van de woningen. Zo moeten de huurders voldoen aan de voorwaarden van sociale huur. 

Kort samengevat zijn er vier voorwaarden:

 • Minimum 18 jaar zijn

  of ontvoogd minderjarig of begeleid zelfstandig wonen.

 • Ingeschreven zijn in het Belgische bevolkingsregister

  Of in het vreemdelingenregister.

 • Geen eigendom bezitten

  Zowel in België als in het buitenland.

 • Inkomensvoorwaarden

  Het inkomen van de huurders mag niet boven de inkomensgrens liggen. Klik op volgende link voor de actuele bedragen.

De inkomensgrenzen staan altijd actueel vermeld op de website van De Noorderkempen. Bezoek via deze link de pagina. 

Deze voorwaarden gelden op het moment van bewoning (planning voorjaar 2024). Het is dus perfect mogelijk dat je op dit moment nog niet aan de voorwaarden voldoet, maar je je toch kandidaat kan stellen. De manier van toewijzing van de uiteindelijke woningen wordt uitgewerkt in de werksessies en is op dit moment nog niet gekend

Naast deze voorwaarden, zijn we uiteraard op zoek naar bewoners die passen binnen een cohousingproject. Het is belangrijk dat iedereen de juiste ingesteldheid heeft om te gaan cohousen. Om dit te bewaken, werken we met een vrij uitgebreid voortraject.

 

Voortraject - werksessies

 

Geïnteresseerden komen op geregelde basis tijdens werksessies om elkaar te leren kennen en om te bekijken of men inderdaad past binnen het project. Deze samenkomsten gebeuren onder leiding van deskundige begeleiders. Op die manier komen we uiteindelijk tot een hechte en diverse bewonersgroep waarin iedereen zich met zijn/haar kwaliteiten inzet voor het welslagen van het project. 

Tijdens de voorbije infoavonden legden we uit wat er met het klooster zal gebeuren, gaven we uitgebreid informatie over ‘t Klooster en lichtten we het principe van cohousing in het algemeen toe.

Wil jij nu graag meer weten over dit cohousing project maar heb je de infoavonden gemist? Geen zorgen, de presentatie staat in hieronder en de uitleg duur ongeveer een uurtje. 

! In het najaar organiseren we een nieuwe infoavond, schrijf je in om deel te nemen aan de groepssessies en ontvang nadien je uitnodiging.

 

Wil je na het bekijken van de presentatie graag nog meer weten, neem dan rechtstreeks contact op met De Noorderkempen.

Heb je na het bekijken van de presentatie al een aantal vragen? Neem dan zeker onze FAQ pagina door, misschien kan je hier al enkele antwoorden terugvinden. 

 

 

Nieuwsbrief & werksessies

   Ik wil op de hoogte blijven van het project:
    Ik schrijf me in op de nieuwsbrief
    Ik heb interesse om deel te nemen aan de groepssessies