infoKom meer te weten over het klooster en cohousing

Inschrijving sociale huur

 

’t Klooster is een project van sociale woonmaatschappij De Noorderkempen. In dit huurproject zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning van de woningen. Zo moeten de huurders voldoen aan de voorwaarden van sociale huur. 

Kort samengevat zijn er vijf voorwaarden:

 • leeftijd

  Je moet minstens 18 zijn om te kunnen huren. Uitzondering kan je via onderstaande link nakijken.

 • je moet ingeschreven zijn in het Belgische bevolkingsregister

  Of in het vreemdelingenregister.

 • eigendom

  Je mag geen eigendom bezitten in België als in het buitenland.

 • inkomen

  Je inkomen mag niet te hoog zijn. Welke inkomens meetellen en wat de grenzen zijn kan je via onderstaande link nakijken.

 • middelentoets

  Sinds 2024 mogen de financiële middelen van een kandidaat-huurder niet boven een bepaald bedrag komen. De grenzen hiervan zijn afhankelijk van je persoonlijke gezinssituatie. Klik op onderstaande link om naar de website van De Noorderkempen te gaan, waar je de actuele bedragen kan terugvinden. .

De grenzen staan altijd actueel vermeld op de website van De Noorderkempen. Bezoek via deze link de pagina. 

Deze voorwaarden gelden op het moment van bewoning (planning oktober 2024). Het is dus perfect mogelijk dat je op dit moment nog niet aan de voorwaarden voldoet, maar je je toch kandidaat kan stellen. Op het moment van toewijzen worden bovenstaande punten opnieuw afgetoetst.  

Naast deze voorwaarden, zijn we uiteraard op zoek naar bewoners die passen binnen een cohousingproject. Het is belangrijk dat iedereen de juiste ingesteldheid heeft om te gaan cohousen. Om dit te bewaken, werken we met een vrij uitgebreid voortraject.

 

Infoavond en werksessies

Het volgen van een infoavond is de 1ste stap in het traject om in 't Klooster te kunnen wonen. Tijdens zo een infoavond leggen we uit welke renovatiewerken er aan het gebouw zullen gebeuren, wat de timing van de werken is, hoe we tot het idee van cohousing gekomen zijn en hoe we dit in de praktijk gaan omzetten. 

De 1ste infoavonden dateren van oktober 2020. Sindsdien organiseren we er 1 à 2 per jaar, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden. Omdat er tijdens de infoavond heel veel informatie gegeven wordt, is dit een cruciale stap in het proces om in het klooster te kunnen komen wonen. 

Nadien komen geïnteresseerde kandidaten op geregelde basis bij elkaar. Deze samenkomsten/ werksessies gebeuren onder leiding van deskundige begeleiders. We behandelen verschillende thema's, leren elkaar en elkaars capaciteiten kennen. Zo manier komen we uiteindelijk tot een hechte en diverse bewonersgroep waarin iedereen zich met zijn/haar kwaliteiten inzet voor het welslagen van het project. 

De volgende infoavond zal in oktober 2024 plaatsvinden. Heb jij nu al een aantal vragen? Neem dan zeker onze FAQ pagina door, misschien kan je hier al enkele antwoorden terugvinden. 

 

Toewijzing

Om in 't Klooster te kunnen wonen moet je voldoen aan de voorwaarden voor sociale huur. Deze kan je via de link hierboven terugvinden. Maar hoe verloopt de toewijzing nu?

Via kleine stappen binnen de werksessies, veel vragen & antwoorden en een goed overzicht kwamen we samen met de toekomstige bewoners tot een toewijzingsprocedure waar iedereen zich in kan vinden. 

 • Rationele bezetting van de woning ( +voorrang voor een extra slaapkamer aan mensen die vaak logees krijgen)
 • Chronologische volgorde van start deelname aan het groepstraject
 • Percentage aanwezigheid tijdens de werksessies
 • Overlegmoment tussen de kandidaten die, na aftoetsing van bovenstaande, interesse hebben in hetzelfde appartement of unit
 • Lottrekkeing indien het overleg geen uitsluitsel kan geven

Deze procedure werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van november 2023.

 

Nieuwsbrief & werksessies

   Ik wil op de hoogte blijven van het project:
    Ik schrijf me in op de nieuwsbrief
    Ik heb interesse om deel te nemen aan de groepssessies